Recension av "Boken om Ont" av Distriktsläkare Veronica Pahlberg

Av: Veronica Pahlberg Distriktsläkare Eskilstuna
”Boken om ont” ger bra och utförlig information om smärta och de mekanismer som vidmakthåller den. Den personliga utgångspunkten i medförfattarens egna erfarenheter ger extra tyngd.   

Det är värdefullt med bredden och märks att flera professioner varit medförfattare. Det är gott om praktiska råd kring pacing, medveten närvaro och fysisk aktivitet med konkreta förslag med veckoscheman. 

19 övningar med enkla hjälpmedel och länk till videoinstruktion gör att patienten själv kan komma igång med fysisk träning.

Boken kan användas på egen hand av patienter men också med handledning av professionen i rehabilitering. Det är bra med ett obundet informationsmaterial som kan användas gemensamt över professionsgränserna (läkare, fysioterapeut, sjuksköterska, arbetsterapeut, kurator, psykolog). Det kan utgöra ett diskussionsunderlag och stärka teamsamarbetet och förutsättningarna för fungerande multimodal rehabilitering med en röd tråd istället för att patienten skickas mellan olika professioner.

Veronica Pahlberg Distriktsläkare Eskilstuna

Köp boken här: https://www.bokus.com/bok/9789198528817/boken-om-ont-lindra-din-smarta-och-stress/