Recension av “Boken om ont - lindra din smärta och stress” - Skolläkare Pernilla Fritz

Recension av “Boken om ont - lindra din smärta och stress”
Av: Pernilla Fritz, Skolläkare

Björn Rudman, Sofia Göthe och Tobias Marmheden har tillsammans skrivit boken Boken om ont - lindra din smärta och stress där de på ett överskådligt, lättläst och systematiskt vis beskriver olika typer av smärta, hur smärtan påverkas av långvarig stress och hur dessa tillstånd påverkar hela individen och att man bör ha ett holistiskt perspektiv i behandling av dessa tillstånd. Björn delar också med sig av sin egen berättelse som patient från hur han påverkades av detta som individ, hur han letade sig fram inom sjukvården och till slut fick hjälp och lärde sig hantera sin situation.
 
Björn som är grundare av mottagningen Caladrius Rehab, strax utanför Göteborg, är i grunden professionell tränare och entreprenör och arbetar tillsammans med leg. fysioterapeut Tobias Marmheden inom smärt- och stressrehabilitering. Boken är skriven tillsammans med Sofia Göthe, specialistläkare i allmänmedicin med intresse för idrottsmedicin, för att få den medicinska och farmakologiska delen kring smärta och stress belyst och faktagranskat. Sofia Göthe har tidigare givit ut en bok om utmattningssyndrom.
 
På de inledande sidorna får läsaren en översiktlig beskrivning av olika typer av smärta, hur nervsystemet är uppbyggt och hur det reagerar på olika stimuli. Detta ger en bra grundförståelse för hur de sedan lägger upp den behandling som står till buds. I en del av boken beskriver de hur anhöriga påverkas av att leva med någon med långvarig smärta och hur man kan hantera det. Denna del av boken är bara fem sidor men ger en kärleksfull klangbotten till hela boken.
 
Läsaren får en genomgång av flera komponenter som kan påverkas av långvarig smärt- och stressproblematik som t ex sömnsvårigheter, påverkad aptit, nedsatt sexuell lust, depression och ångest. De går lika systematiskt igenom dessa områden med utgångspunkt i vad som leder till en framgångsrik rehabilitering och ger läsaren dessutom en inblick kring var och när man ska söka olika enheter inom sjukvården. I den sista fjärdedelen av boken finns övningar för att stärka upp och återfå funktionen i kroppen, beskrivning av mindfulness och andra avslappningstekniker mm. En extra bonus får läsaren eftersom det i boken finns ett lösenord till en övningsbank på hemsidan för boken(www.bokenomont.se), där man kan se hur de olika övningarna utförs och detta ger stort mervärde.
 
Björns egna berättelse ger boken en tyngd och en genuinitet och det märks tydligt att de tre författarna vet vad de pratar om. Genomgående skriver de, med värme och stor empati, hur man vid uppläggning av en individs behandling har ett holistiskt förhållningssätt för att angripa problematiken. De betraktar individens nuläge ur ett fysiskt, psykiskt, socialt,  kulturellt och existentiellt perspektiv samtidigt som de väger in hur tidigare erfarenheter av sjukdom och kontakt med vården kan påverka en rehabilitering. Att se och försöka förstå hela individen är ett signum på Caladrius Rehab, vilket tydligt framgår i boken.
 
Boken kan framförallt läsas av den som drabbats av långvarig smärta men också av deras anhöriga, som vill förstå smärt-och stressmekanismer och hur man kan ta sig vidare i livet trots en svår situation. Då omhändertagandet av långvarig smärta och stress inte är optimalt i dagens vård behövs den här boken, vilken ger en bra grund kring hur man kan angripa problematiken. Inte bara för den som lever med smärtan och som med hjälp av denna bok kan få kunskap och bli mer delaktig i sin vård, utan också för olika kategorier av studenter och vårdpersonal, som inom sina yrken möter dessa individer och behöver förstå det holistiska förhållningssättet för framgångsrikt resultat.
 
Avslutningsvis vill jag trycka på det faktum att boken är översiktlig men ändå detaljerad och lättläst, med lagom långa kapitel. Det ger ett mervärde till boken att läsaren får tillgång till övningsbanken på hemsidan. Innehållet i boken kan appliceras på många av oss i samhället, som lever med långvarig smärta och stressrelaterade symtom vilket inverkar på vår funktionsförmåga och livskraft. Boken ger kunskap och hopp till de drabbade och jag kan konstatera att jag absolut skulle rekommendera detta verk till andra.

Köp boken på Bokus.com - https://www.bokus.com/bok/9789198528817/boken-om-ont-lindra-din-smarta-och-stress/